TERMENI ŞI CONDIŢII

Prin accesarea şi folosirea acestui site, dumneavoastră acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile de utilizare, expuse mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.
Sunteţi de acord şi acceptaţi că putem adăuga sau şterge orice informaţie de pe site, fără o notificare prealabilă.

Securitatea Datelor Personale

OCTOPUS ACCESSORIES se angajează să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi se obligă să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi. Datele solicitate pe acest site sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, domiciliul/adresa de livrare şi adresa de email (pentru newsletter). Prin completarea formularului de comandă/newsletter de pe site, declaraţi că sunteţi de acord ca numele şi datele dvs. personale să intre în baza de date a companiei OCTOPUS ACCESSORIES, care îşi rezervă dreptul de a prelucra, publica, utiliza pentru acţiuni de reclamă, marketing şi publicitate informaţiile mai sus menţionate, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana dvs. De asemenea, sunteţi de acord să primiţi informaţii, obiecte promoţionale sau gratuite, prin poştă, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare de la OCTOPUS ACCESSORIES şi de la partenerii săi cu grijă selectaţi. În cazul în care nu doriţi să primiţi astfel de informaţii, obiecte promoţionale sau gratuite, puteţi oricând să refuzaţi primirea acestora.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice OCTOPUS ACCESSORIES are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dvs.
OCTOPUS ACCESSORIES va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor împotriva prelucrării datelor personale şi libera lor circulaţie.
OCTOPUS ACCESSORIES nu încurajează SPAM-ul, nu comercializează, nu oferă şi nici nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site.

Pentru comentarii, întrebări sau reclamaţii referitoare la politica de confidenţialitate, vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de e-mail office@octopus-store.ro.

Copyright

Site-ul şi toate elementele acestuia (grafica Web, texte, programe etc.) sunt proprietatea OCTOPUS ACCESSORIES şi sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei OCTOPUS ACCESSORIES a oricărui element cuprins în acest site se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare, la adresa de e-mail office@octopus-store.ro.